SZAFKI ROZDZIELACZOWE DOLNEGO ŹRÓDŁA Z ZAWORAMI LUB Z ROTAMETRAMI I ZAWORAMI


Kolektory zbiorcze montowane w izolowanych, stalowych, malowanych proszkowo szafkach lub w obudowie styropianowej czarnej z dodatkową wewnętrzną izolacją. Rozdzielacz standardowo składa się z dwóch belek kolektorowych wraz z odejściami – sekcjami kolektora (w zależności od typu od 2 do 4 sekcji). Każda sekcja w zależności od konfiguracji wyposażona jest w zawór odcinający BR lub rotametry o zakresie pomiarowym 1-14 l/min lub 5-40 l/min- do określenia przy zamówieniu.