Elementy dolnego źródła

Ofertę rozdzielaczy do dolnego źródła pomp ciepła uzupełniają elementy składowe:

- rury PE

- zawory równoważące

- rotametry

- złączki elektrooporowe PE

- złączki polifuzyjne PE

- przejścia szczelne przez przegrody budowlane

- glikol

- narzędzia.

elementy: rury, zawory, glikol itp.-