ZESTAW ROZDZIELACZY Z ZAWORAMI LUB ROTEMATRAMI I ZAWORAMI z konsolami montażowymi do montażu na ścianie

Rozdzielacz do montażu zewnętrznego lub wewnętrznego. Kolektory produkowane są z tworzywa PEHD-100 (PEHD to polietylen o dużej gęstości, który wykazuje wysoką wytrzymałość na zmiany temperatury, urazy mechaniczne i oddziaływania chemiczne). Rozdzielacz standardowo składa się z dwóch belek kolektorowych wraz z odejściami – sekcjami kolektora (w zależności od typu od 2 do 22 sekcji). Każda sekcja w zależności od konfiguracji wyposażona jest w zawór odcinający BR lub rotametry o zakresie pomiarowym 1-14 l/min lub 5-40 l/min- do określenia przy zamówieniu. Belki rozdzielacza wyposażone są w zawory do napełniania i odpowietrzania instalacji dolnego źródła pompy ciepła.