Rozdzielacze, rozdzielacze naścienne

Rozdzielacz dolnego źródła może być montowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Rozdzielacze produkowane są z tworzywa PEHD-100 (PEHD to polietylen o dużej gęstości, który wykazuje wysoką wytrzymałość na zmiany temperatury, urazy mechaniczne i oddziaływania chemiczne). Rozdzielacz standardowo składa się z dwóch belek kolektorowych wraz z odejściami – sekcjami kolektora (w zależności od typu od 2 do 12 sekcji). Każda sekcja w zależności od konfiguracji wyposażona jest w zawór odcinający lub rotametr. Belki rozdzielacza wyposażone są w zawory do napełniania i odpowietrzania instalacji dolnego źródła pompy ciepła.
Szafki rozdzielacze to rozdzielacze montowane w izolowanych, stalowych, malowanych proszkowo szafkach. Rozdzielacz standardowo składa się z dwóch belek kolektorowych wraz z odejściami – sekcjami kolektora (w zależności od typu od 2 do 3 sekcji). Każda sekcja w zależności od konfiguracji wyposażona jest w zawór odcinający lub rotametr. Belki rozdzielacza nie są wyposażone są w zawory do napełniania i odpowietrzania instalacji dolnego źródła pompy ciepła.

Przykład rozdzielacza 3 obwodowego w stalowej izolowanej szafce natynkowej